Back to Top

Hoe aanmelden

Voorhoute is een IKC, een Integraal KindCentrum, dit betekent dat uw kind al vanaf de derde maand bij ons terecht kan voor opvang. Dit gebeurt in een verticale groep van kinderen van 0 t/m 3 jaar. Zij spelen en leren van en met elkaar. Kom gerust eens een keer sfeer proeven. Aanmelden kan via de site van Kibeo op kibeo.nl. Indien u hierbij hulp nodig heeft, helpen wij u graag.
Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar wordt stroomt het in principe door naar groep 1. Omdat de kinderen van de kinderopvang en het onderwijs regelmatig samen aan activiteiten deelnemen, kennen ze de pedagogisch medewerkers van de opvang en de juffen van de school. Hierdoor is de overgang tussen de verschillende groepen natuurlijk en ontspannen.
Voor het aanmelden van uw kind op de basisschool en/of de kinderopvang kunt u een afspraak maken met de directeur en vestigingsmanager Jolanda Wedage (0113-320095). Zij zal u graag informeren over de gang van zaken op het IKC en de werkwijze binnen de groepen. Aansluitend wordt er een rondleiding door de school gegeven en kunt u kennismaken met de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten.
U ontvangt de schoolgids, de jaarkalender en een aanmeldingsformulier.
Voor school kunt u het aanmeldingsformulier, samen met een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind, op school inleveren. De aanmelding bij Kibeo verloopt geheel digitaal. Dan wordt uw kind officieel ingeschreven.
De pedagogisch medewerker of de leerkracht neemt vervolgens contact met u op om af te spreken wanneer uw kind een paar keer kan komen wennen.