Back to Top

KOV / BSO

Bij Kibeo Voorhoute is er altijd wat te zien, te doen en te ontdekken voor je kind! Bij ons wordt de ontwikkeling van je kind gestimuleerd door leuke, leerzame activiteiten, zoals voorlezen, het zingen van liedjes, bouwen met duplo of spelletjes spelen.

Dagopvang:

Op onze groep komen ongeveer 15 kinderen die verspreid over de hele week komen. We spelen samen, werken door thema’s aan de taalontwikkeling en gaan elke dag naar buiten.In onze rustige en prettige groep verwelkomen onze vaste pedagogisch medewerkers je kleintje met open armen. Met jou bespreken we wat jullie ritme van thuis is en dat volgen we zoveel mogelijk. Je peuter wordt spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Dit doen we via het programma Peuterstart. Bij peuterstart leren kinderen talenten ontwikkelen, grenzen verkennen en oefenen van taal en spraak door contacten met andere kinderen en pedagogisch medewerkers op de groep. De Dagopvang is dagelijks geopend van 7.30-18.00 uur.

Buitenschoolse opvang (BSO):

Je schoolkind kan ’s ochtends bij ons rustig wakker worden en ’s middags met vriendjes spelen, bieden we activiteiten aan, spelen we lekker buiten en vieren we regelmatig een feestje. Natuurlijk zijn regels en afspraken belangrijk op de BSO, maar er is ook alle ruimte voor eigen inbreng en het zelfstandig maken van keuzes. De BSO is elke dag voor en na schooltijd geopend.