Back to Top

Ons IKC

Schoolplein

Het gebouw van IKC Voorhoute in Kruiningen staat in een prachtige natuurlijke, groene, uitdagende omgeving. Zo'n 95 kinderen in de leeftijd van 0 t/m ongeveer 12 jaar bezoeken dagelijks onze school en kinderopvang. Op IKC Voorhoute werkt een ervaren, enthousiast team dat gericht is op het realiseren van een goed pedagogisch- en onderwijskundige klimaat voor alle kinderen.

Dit doen we door zoveel mogelijk aan te sluiten bij dat wat een kind nodig heeft in een voorspelbare omgeving; immers ieder kind is anders en ieder kind heeft behoefte aan een veilige (leer)omgeving met voldoende ontplooiingsruimte.

We hechten veel waarde aan samenwerken, niet alleen kinderen onderling, maar ook de samenwerking met ouders is voor ons belangrijk. Ieder vanuit zijn eigen expertise en altijd gericht op mogelijkheden. Samen willen we het beste voor ieder kind, elke ouder en medewerker van IKC Voorhoute.

Met vriendelijke groeten namens het team van IKC Voorhoute