Back to Top

Welkom

IKC Voorhoute; NATUURLIJK! GOED!

Openbare Basisschool Voorhoute, een van de scholen van stichting SOM, vormt samen met Kinderopvang Kibeo: Integraal Kind Centrum Voorhoute.

Op deze site vindt u informatie over ons IKC: wie we zijn en wat we doen.

Onder Ons IKC vindt u wat voor onderwijs en opvang wij verzorgen. 

Onder het kopje Ouders staat specifieke informatie voor (nieuwe) ouders en wilt u zien wat er in de groepen gebeurt? Klik dan op Groepen.
Naast het laatste Nieuws, kunt u de IKC-gids / kalender bekijken en hebben we interessante Links voor u bij elkaar gebracht.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Het gebouw van IKC Voorhoute in Kruiningen staat in een prachtige natuurlijke, groene, uitdagende omgeving. Zo'n 95 kinderen in de leeftijd van 0 t/m ongeveer 12 jaar bezoeken dagelijks onze school en kinderopvang. Op IKC Voorhoute werkt een ervaren, enthousiast team dat gericht is op het realiseren van een goed pedagogisch- en onderwijskundige klimaat voor alle kinderen.

Dit doen we door zoveel mogelijk aan te sluiten bij dat wat een kind nodig heeft in een voorspelbare omgeving; immers ieder kind is anders en ieder kind heeft behoefte aan een veilige (leer)omgeving met voldoende ontplooiingsruimte.

We hechten veel waarde aan samenwerken, niet alleen kinderen onderling, maar ook de samenwerking met ouders is voor ons belangrijk. Ieder vanuit zijn eigen expertise en altijd gericht op mogelijkheden. Samen willen we het beste voor ieder kind, elke ouder en medewerker van IKC Voorhoute.

Met vriendelijke groeten namens het team van IKC Voorhoute

Opleidingsschool-Zuidwest

Wij zijn partner in Opleidingsschool Zuidwest; een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en specialistisch onderwijs (speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Samen leiden we aanstaande onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!