Back to Top

School- en opvangtijden

BSO / KOV

Dagelijks

07:00 - 19:00 uur

Groep 1 - 8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08:30 - 14:00 uur

08:30 - 14:00 uur

08:30 - 14:00 uur

08:30 - 14:00 uur

08:30 - 14:00 uur

Op IKC Voorhoute werken we met een continurooster.

Alle leerlingen gaan iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.

Na een proefperiode in 2018 hebben team, MR en het merendeel van de ouders voor het 5-gelijke-dagen-model gekozen omdat het rust en regelmaat brengt in het leven van alle betrokkenen. Hiernaast biedt het leerkrachten meer tijd om de lessen goed voor te bereiden en leerlingen meer speeltijd na schooltijd. Omdat de leerlingen maar 1 keer gebracht en 1 keer gehaald hoeven te worden is het ook veiliger.