Back to Top

Welkom in groep 7!

In groep 7 wordt veel nieuwe stof van rekenen en taal behandeld. Ook hebben de leerlingen van groep 7 het verkeersexamen. Er wordt gekeken of ze goed de verkeersregels kennen, en toe kunnen passen. Aan het einde van groep 7 vindt de Entreetoets plaats. In deze toets wordt gekeken wat de leerlingen al beheersen en wat nog niet. Dit om nog beter voorbereid te zijn op de Eindtoets en het voortgezet onderwijs.